દાંતિવાડા તાલુકાની માળીવાસ પ્રાથમિક શાળામાં ૫૦મો શાળા સ્થાપના દિન(સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ) અને એસ.એસ.એ.દ્વારા નવનિર્મીત ઓરડાઓનું લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજાયો